TLB4 RS485

4 kênh đọc độc lập cho các cảm biến tải trọng (giám sát từng cảm biến tải trọng, hiển thị tổng trọng lượng, cân bằng kỹ thuật số).

  • Cổng RS485 (giao thức Modbus RTU/Laumas ASCII)
  • 2 đầu vào logic, 3 đầu ra rơle
  • OIML R76:2006 được phê duyệt, loại III, 10000 phân chia. 0,2μV/VSI
  • Gắn trên đường ray Omega/DIN cho mặt trước/mặt sau
Translate »