Đầu cân Hãng Laumas - Chuẩn ATEX - IECEX

ĐẦU CÂN W200BOXEC – VỎ HỘP IP64 (ĐỂ CÂN VÀ TRỘN)

Đầu cân Hãng Laumas - Chuẩn ATEX - IECEX

ĐẦU CÂN WINOX – G – THÉP KHÔNG GỈ (ĐỂ CÂN VÀ TRỘN)

Đầu cân Hãng Laumas - Chuẩn ATEX - IECEX

ĐẦU CÂN WINOX – L – THÉP KHÔNG GỈ (ĐỂ CÂN VÀ TRỘN)

Đầu cân Hãng Laumas - Chuẩn ATEX - IECEX

ĐẦU CÂN WINOX – R – THÉP KHÔNG GỈ (ĐỂ CÂN VÀ TRỘN)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 – ANALOG (RS485)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 CANOPEN (RS485 – CANopen)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 CC-LINK (RS485 – CC-Link)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 DEVICENET (RS485 – DeviceNet)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 ETHERCAT (RS485 – EtherCAT )

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 POWERLINK (RS485 – POWERLINK )

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 PROFIBUS (RS485 – PROFIBUS)

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 PROFINET IO

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 RS485

Bộ truyền trọng lượng Kỹ thuật số

TLB4 SERCOS III (RS485 – SERCOS III )

Đầu cân hiển thị chỉ số trọng lượng

W100 – ĐẦU CÂN HIỂN THỊ CHỈ SỐ TRỌNG LƯỢNG

Translate »