SA – LOAD CELL ĐO LỰC CĂNG (NÉN)

CAP (Kg): 15, 30, 60

Translate »