CTL – LOAD CELL ĐO LỰC CĂNG (NÉN)

CAP(Kg):100, 200, 300, 500, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000, 12500

Translate »