W100ANA – ĐẦU CÂN HIỂN THỊ CHỈ SỐ TRỌNG LƯỢNG – ANALOG OUTPUT

  • Gắn bảng điều khiển
  • Màn hình LED màu đỏ 6 chữ số, cao 14 mm
  • Cổng RS232 và RS485 (giao thức Modbus RTU/Laumas ASCII)
  • 3 đầu vào logic, 5 đầu ra rơle
  • OIML R76:2006 được phê duyệt, loại III, 10000 phân chia. 0,2μV/VSI
  • OIML R61 đã được phê duyệt – Hướng dẫn WELMEC 8.8:2011 (MID)
Translate »