ĐẦU CÂN LAUMAS W100 – ĐẦU CÂN HIỂN THỊ CHỈ SỐ TRỌNG LƯỢNG

Đầu cân Laumas W100

Gắn bảng điều khiển
Màn hình LED màu đỏ 6 chữ số, cao 14 mm
Cổng RS232 và RS485 (giao thức Modbus RTU/Laumas ASCII)
3 đầu vào logic, 5 đầu ra rơle
OIML R76:2006 được phê duyệt, loại III, 10000 phân chia. 0,2μV/VSI
OIML R61 đã được phê duyệt – Hướng dẫn WELMEC 8.8:2011 (MID)

Translate »