WT60 – ĐẦU CÂN HIỂN THỊ CHỈ SỐ TRỌNG LƯỢNG (ĐỂ TRỘN VÀ CÂN)

  • Gắn bảng điều khiển
  • Xếp/dỡ một lần và trộn nhiều sản phẩm, tối đa 12 công thức
  • Màn hình LED màu đỏ 5 chữ số, cao 20 mm
  • Cổng RS232 và RS485 (giao thức Modbus RTU/Laumas ASCII / Profibus DP bằng bộ chuyển đổi)
  • 3 đầu vào logic, 4 đầu ra rơle
Translate »