TLB4 MODBUS/TCP – BỘ TRUYỀN TRỌNG LƯỢNG KỸ THUẬT SỐ (RS485 – MODBUS/TCP )

4 kênh đọc độc lập cho các cảm biến tải trọng (giám sát từng cảm biến tải trọng, hiển thị tổng trọng lượng, cân bằng kỹ thuật số).

  • Cổng Modbus/TCP
  • Cổng RS485 (giao thức Modbus RTU/Laumas ASCII)
  • 2 đầu vào logic, 3 đầu ra rơle
  • OIML R76:2006 được phê duyệt, loại III, 10000 phân chia. 0,2μV/VSI
  • Gắn bảng mặt sau trên đường ray Omega/DIN
  • Gắn trên đường ray Omega/DIN cho mặt trước/mặt sau
  • Bộ chuyển đổi A/D 4 kênh 24bit (16000000 điểm) 4,8 kHz
  • Phạm vi hiển thị
Translate »