FLC 3A – LOAD CELL NÉN DÀNH CHO CÁC THIẾT BỊ RPSCQC VỆ SINH

CAP: 1000, 2000, 5000, 10000, 20000

Translate »