3911/3991 – Load cell xoắn – uốn

Tải trọng: 5kg,…, 500kg

Sự chính xác: ±0,02%fs

Danh mục:
Translate »