PV – PVZ – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FTKL – FTP/-P – FTK – FTZ – FTL

Bộ lắp đặt được thiết kế cho con lăn, bệ, bồn chứa, phễu, v.v.; được trang bị một chân khớp tự định tâm, chống lại các lực ngang và chống nghiêng để bù đắp cho sự lệch trục của các tấm đỡ của kết cấu. Chiều cao có thể điều chỉnh.
Tải trọng tĩnh tối đa 2000 kg.

Translate »