HỆ THỐNG CÂN ĐÓNG BAO CÁM VIÊN ĐƠN TỰ ĐỘNG – TTTSCALE

  • Trọng lượng cân: 20 – 50kg
  • Sai số: ±01~20g (0.1%) ( trong đó không quá 2% sai số 0.2%)
  • Công suất : 12-15 tấn/h (bao 25 kg)
    ( Công suất Max : 15t/h /bao 25kg)
Translate »