GẤP MIỆNG BAO – TTTSCALE

Máy gấp miệng bao tự động, sử dụng cho các loại bao 25kg, 40kg, 50kg….Máy tự động gấp miệng bao, nẹp giấy, may bao và cắt chỉ. Hệ thống được chế tạo phù hợp cho các loại đầu máy may bao công nghiệp Newlong D2II, DS6AC, Yaohan N980ACW, Bagfang.

Translate »