HỆ THỐNG CÂN ĐÓNG BAO VIÊN BĂNG TẢI ĐƠN TỰ ĐỘNG – INOX – TTTSCALE

  • Trọng lượng cân: 20 – 50kg
  • Sai số: ±01~20g (0.1% dạng viên) và ±05~30g dạng bột ( trong đó không quá 2% sai số 0.2%)
  • Công suất : 11-14 tấn/h (bao 25 kg dạng viên, và 7-9 tấn/h dạng bột)
Translate »