HỆ THỐNG CÂN BĂNG TẢI ĐÔI TỰ ĐỘNG BỘT – VIÊN – TTTSCALE

  • Trọng lượng cân: 20 – 50kg
  • Sai số: ±01~20g (0.1% dạng viên và ±05~30g dạng bột ( trong đó không quá 2% sai số 0.2%)
  • Công suất : 20-22 tấn/h (bao 25 kg dạng viên, và 13-16T/h dạng bột)
  • Công suất : 24-30 tấn/h ( bao 40kg) dạng viên cám cá
Translate »