HỆ THỐNG BĂNG TẢI RA BAO – TTTSCALE

  • Kích thước: 450mm x 3000mm x 350mm
  • Motor: 1Hp
  • Dây băng tải cao su: 8mm, 4 lớp – mối nối nóng
  • Có thành băng tải để tựa bao
Translate »