TLB4 ETHERCAT (RS485 – EtherCAT )

  • Hai cổng EtherCAT
  • Cổng RS485 (giao thức Modbus RTU/Laumas ASCII)
  • 2 đầu vào logic, 3 đầu ra rơle
  • OIML R76:2006 được phê duyệt, loại III, 10000 phân chia. 0,2μV/VSI
  • Gắn trên đường ray Omega/DIN cho mặt trước/mặt sau
  • Bộ chuyển đổi A/D 4 kênh 24bit (16000000 điểm) 4,8 kHz
  • Phạm vi hiển thị 999999
Translate »