HỆ THỐNG CÂN ĐÓNG BAO VÍT TẢI TỰ ĐỘNG – TTTSCALE (Không bao gồm băng tải)

  • Trọng lượng cân: 20 – 50kg
  • Sai số: ±05~30g dạng bột ( trong đó không quá 2% sai số 0.2%)
  • Công suất : 14-17 tấn/h (dạng bột)
Translate »