TFPVEN1090 – TFPV2000EN1090 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FCAX – FCAL

Bộ lắp đặt bằng thép không gỉ AISI 304 được trang bị chân khớp tự định tâm bằng thép không gỉ AISI 304 chống lại các lực ngang và chống nghiêng để bù cho sự lệch của các tấm đỡ. Điều chỉnh chiều cao một phần.
Tải trọng tĩnh tối đa 500/1500 kg.
Translate »