PVEN1090 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC FTKL – FTP/-P – FTK – FTZ – FTL

Bộ giá đỡ được cung cấp với chân khớp tự định tâm bằng thép không gỉ AISI 304 chống lại lực ngang và chống nghiêng để bù cho độ lệch của các tấm đỡ. Tấm và khối dưới bằng thép không gỉ AISI 304. Chiều cao có thể điều chỉnh.
Tải trọng tĩnh tối đa 2000 kg.

Translate »