PVCLSEN1090 – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC CLS 1000 – 2000

Bộ lắp đặt bằng thép không gỉ AISI 304 được thiết kế cho con lăn, bệ, bể chứa, phễu, v.v.; được cung cấp chân khớp tự định tâm bằng thép không gỉ AISI 304, chống lại các lực ngang và chống nghiêng để bù đắp cho sự lệch tâm của các tấm đỡ. Chiều cao có thể điều chỉnh.

Translate »