PPV – PPVZ – PPV80 – PPV60Z – DÀNH CHO CẢM ỨNG LỰC ĐIỂM ĐƠN, DẦM UỐN, DẦM CẮT VÀ CẢM BIẾN TẢI TRỌNG NÉN

AISI 304 và tấm thép mạ kẽm phía trên để gắn chân.

Translate »