CÂN ĐỘNG VẬT – TTTSCALE

  • Khung cân (phủ bì): 900 x 1390 x 1200 (cao)
  • Kích thước lọt lòng (heo, bò,.. đứng): 700 x 1200 x 1100
  • Load cell: BCM/KELI
  • Màn hình hiển thị
  • Hộp nối
  • Dây Load cell
Translate »