OPEN A TICKET

Tại đây bạn có thể mở một ticket để yêu cầu hỗ trợ sau bán hàng. Bạn có thể yêu cầu:

Dịch vụ này miễn phí và dành riêng cho khách hàng đăng ký đầy đủ..