CÂN SÀN 500KG – TTTSCALE

  • Khả năng cân: 500kg – quá tải an toàn 120%
  • Vạch chia: e = d = 50g
  • Khung cân: 500mm x 600mm x 120mm – Thép CT3
  • Mặt bàn cân: 500mm x 600mm x 50mm
  • Load cell: BCM/KELI
  • Màn hình hiển thị: TTTSCALE
  • Các vật tư khác
Translate »