CÂN BÀN 100Kg – TTTSCALE

  • Khả năng cân: 100kg – quá tải 150%
  • Vạch chia: e = d = 10g
  • Khung cân: 400mm x 500mm x 120mm – Thép CT3
  • Mặt bàn cân: 400mm x 500mm x 50mm – Inox 304
  • Load cell: BCM/KELI/MAVIN
  • Màn hình hiển thị: TTTSCALE
  • Các vật tư khác
Translate »