TTTScale
 

Trang Chủ » Tuyển Dụng

Công ty Tín Thành Tiến thông báo tuyển dụng
Công ty Tín Thành Tiến thông báo tuyển dụng các vị trí sau :
1./ Kỹ sư điện- tự động : 03
2./ Kỹ sư kinh doanh- nhân viên kinh doanh : 05

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ : 30/09/2020