TTTScale
 
Download Catalogue - TTTscale
Liên hệ với nhân viên Kinh Doanh
Hot line : 0908244336
 
          

Kinh Doanh 1: 0976 879 371
 
          

Kinh Doanh 2: 0976878371
 
          

Trang Chủ » Sản Phẩm » Phụ Kiện Nghành Cân » Junction Box - Hộp Nối Load Cell

Junction Box - Hộp Nối Load Cell

Hộp Nối Loadcell 6 - Junction Box 6
Ứng dụng : Dùng để nối các loadcell lại cho cân dùng nhiều hơn 1 Load cell

Hộp Nối Loadcell 8 - Junction Box 8
Ứng dụng : Dùng để nối các loadcell lại cho cân dùng nhiều hơn 1 Load cell