TTTScale
 
Hổ Trợ Trực Tuyến
Yahoo! Messenger: Yahoo1 Kinh Doanh 1 - 0906.722.243
Yahoo! Messenger: Yahoò Kinh Doanh 1 - 0906.722.216
Download Catalogue - TTTscale

Trang Chủ » Sản Phẩm » Phụ Kiện Nghành Cân » Junction Box - Hộp Nối Load Cell

Junction Box - Hộp Nối Load Cell

Hộp Nối Loadcell 6 - Junction Box 6
Ứng dụng : Dùng để nối các loadcell lại cho cân dùng nhiều hơn 1 Load cell

Hộp Nối Loadcell 8 - Junction Box 8
Ứng dụng : Dùng để nối các loadcell lại cho cân dùng nhiều hơn 1 Load cell